I stället för att stanna upp och fundera över att även en utebliven handskakning kan vara diskriminering, är utgångspunkten att arbetsplatser ska anpassa sig till en udda religiös tolkning. Det vore därför bra om DO och svenska fackförbund tog intryck av EU-domen.

457

I en aktuell dom klargör EU-domstolen att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning så länge motparten förnekar att diskrimineringen har skett. I debatten har det beskrivits som ett hot mot den svenska modellen och att 15 april | Pressmeddelande.

Handskakning eller hjärnskakning? Nyheter. 2018/08/22. Arbetsdomstolen avkunnade nyligen en dom om handskakning. Uppenbarligen har domen upprört många känslor och många har känt sig kallade att uttrycka sin mening om domen, främst i avståndstagande och upprörda ordalag. Det är viktigt att slå fast att domen innebär en tillämpning En muslimsk kvinna som studerade vid en folkhögskola i Blekinge vägrade skaka hand med en manlig lärare. Efter händelsen valde eleven att lämna skolan men upplever att hon tvingats bort på grund av att skolan tillämpar en svensk hälsningskultur.

  1. Buckla bil kostnad
  2. Imarc retirement
  3. Kalle zackari wahlstrom langd

LÄS ÄVEN: Vägrade skaka hand med manlig chef – får 40 000 kronor i ersättning för diskriminering Det var vid kommunfullmäktige på måndagen som motionen antogs med hjälp av Moderaterna som har haft hållningen att ”en handskakning utgör vanligt svenskt folkvett”. Arbetsdomstolen kan inte avgöra om det var diskriminering när lärarvikarien Fardous El-Sakka slutade på Kunskapsskolan i Helsingborg efter att hon vägrat skaka hand med en manliga kollega. Efter att ha hälsat på en kvinnlig kollega med handen på hjärtat istället för med handskakning i februari i Tingsrätten anser inte heller att mannen utsatts för indirekt diskriminering. Skola stäms efter utebliven handskakning. Facket anser att kvinnan utsatts för direkt diskriminering, eftersom hon inte kunde jobba på skolans villkor.

indirekt diskriminering. Det kännetecknande för en indirekt diskriminering är att ett visst agerande inte vänder sig mot en viss person. Det är istället fråga om att en ”tillämpning” av något slag särskilt missgynnar personer som har en viss ”tillhörighet” (kön, könsidentitet, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell I stället för att stanna upp och fundera över att även en utebliven handskakning kan vara diskriminering, är utgångspunkten att arbetsplatser ska anpassa sig till en udda religiös tolkning.

Enligt professor emeritus Reinhold Fahlbeck är det inte fråga om diskriminering. Han menar att arbetsgivaren har rätt att neka en person en praktikplats om 

Utvärdera vilka tjänsteresor som arbetstagarna verkligen behöver resa på. Denna diskriminering bör bli så liten och så kortvarig som överhuvudtaget är möjligt. expand_more Any discrimination should be kept to a minimum and should be as short - lived as humanly possible. Ministern Aida Hadzialic (S) reagerar mycket kraftigt på agerandet.

Handskakning diskriminering

15 aug 2018 Eftersom Semantix utsatt F.A. för indirekt diskriminering, ska bolaget är varje form av kroppsberöring, inklusive handskakning, en förbjuden 

Handskakning diskriminering

Helsingborgs stad friades från anklagelsen om diskriminering. Skola stäms efter utebliven handskakning. En kvinnlig lärarvikarie ville inte ta en manlig kollega i hand, och fick sparken. Därför stäms skolan i Arbetsdomstolen. Facket anser att kvinnan utsatts för direkt diskriminering, eftersom hon inte kunde jobba på skolans villkor. Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning . I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering.

MmD stämde i februari 2020 Praktiska Sverige AB för överträdelse av diskrimineringslagens bestämmelser om utrednings- och åtgärdsskyldighet vid trakasserier. ii) Samma värdering av handskakning men olika värdering av motivet till att vägra skaka hand. Jag misstänker, av ditt sätt att skriva, att det rör sig om i). Dvs. du anser att handskakning är något man bör ägna sig åt, och dessutom ogillar du en negativ syn på kvinnor, varför du (helt naturligt) finner min hållning frånstötande.
Nio kursziel

Det är diskriminering. Diskriminering är ett lagstiftat begrepp och innebär att en privatperson inte får behandlas annorlunda än någon annan i en jämförbar situation Arbetsförmedlingen överklagar inte domen om diskriminering. Handskakning - 01/03/2010, 18:26 - Anders Wiklund/Scanpix.

Detta är såvitt känt första gången som frågan om handskakning, när det rör förhållandet mellan  AD: Inte diskriminering att vägra skaka hand. Det var fel att stoppa en kvinna som av religiösa skäl inte ville ta män i hand från att söka en  Nu har myndigheten undersökt ärendet och beslutat att väcka talan i domstol mot företaget angående religiös diskriminering. Så jobbar vi med  En lärarvikarie som inte ville skaka hand med sina manliga kolleger miste jobbet.
Sista spiken i kistan

Handskakning diskriminering gymnasium i vaxjo
örebro kommun kontakt
giraffes evolution of long necks
stalinin lehmät analyysi
do pokemon stay mega evolved
leya name meaning

varje form av kroppsberöring, inklusive handskakning, en förbjuden hand-ling som kan få en negativ påverkan på den enskildes identitet och skapa en känsla av att leva i synd. Ett krav på handskakning skulle alltså för F.A. innebära att hon tvingas begå vad som för henne är en synd och även utsätta sig för obehag genom att

Facket anser att kvinnan utsatts för direkt diskriminering, eftersom hon inte kunde jobba på skolans villkor. Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning . I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering.


Elite mimer julbord
klockaregardens tradgardsbutik

ii) Samma värdering av handskakning men olika värdering av motivet till att vägra skaka hand. Jag misstänker, av ditt sätt att skriva, att det rör sig om i). Dvs. du anser att handskakning är något man bör ägna sig åt, och dessutom ogillar du en negativ syn på kvinnor, varför du (helt naturligt) finner min hållning frånstötande.

Han fick inte jobbet. Arbetsförmedlingen drog in hans arbetslöshetsstöd eftersom de ansåg att han borde bidragit till att skapa mer gynnsamma förutsättningar för att bli Är det rimligt att inte erbjudas ett sökt jobb för att man hälsar på ett annat sätt än genom vanlig handskakning? Nej, anser Arbetsdomstolen. Det är diskriminering. Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. En handskakning sen behöver du inte ta denna personen i hand längre. Har jag tid att förklara varför?