En lönerevision är därför en viktig process att ha ordning på, vare sig företaget har kollektivavtal eller ej. MBL-förhandling 11§ (har kollektivavtal) - Protokoll.

1204

Lönerevision 2019 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareför-bundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2019. Det-samma gäller enligt avtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer, om de lokala parterna inte enats om annan revisionstidpunkt. Även enligt avtalen med Hotell

Den part som vill att överenskommelsen ska upphöra, ska underrätta den andra parten senast två månader dessförinnan. Arbetsgivaren ska underrätta berörd tjänstemannaklubb när en överenskommelse har träffats. Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området ”Fristående skolor, förskolor och fritidshem”. Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1 250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ.

  1. Tankekart engelsk
  2. Pdf läsare windows
  3. Vilken färg till tryckimpregnerat

Förhandlingsprotokoll avseende senaste lönerevision förvaras i personalarkivet. Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år. ningar. Lönerevision genomförs genom lönesättande samtal där chef och medarbetare överenskommer om ny lön.

införande av ett nytt lönesystem . Om vad du ska tänka på när arbetsgivaren kallar till förhandling Nu inleds löneöversynen för 2021.

m.m (RALS 2013-2016). Bilaga till förhandlingsprotokoll. UFV-PA 2014/2161. UPPSALA. UNIVERSITET. 4.1 Lönebild. Arbetsgivaren ska inför varje lönerevision 

Kontakta oss Seko, Service- och kommunikationsfacket - Sekos förbund 1 Rapport - Kontrollmoment internkontrollrepresentanter 2018 Johan Thorén (L) och Elmer Jansson (M) är utsedda av Kultur- och fritidsnämnden till internkontrollrepresentanter för majoriteten respektive Förhandlingsprotokoll lönerevision 20201001. Saco-S (pdf 56 kB) OFR/S (pdf 41 kB) SEKO (pdf 50 kB) Relaterade länkar.

Förhandlingsprotokoll lönerevision

Lönerevision Lönerevision sker årligen men vid olika tidpunkter beroende på vilket fackförbund personalen tillhör. Uppdatering av löner kan ske av olika användare i systemet. Förhandlingsprotokoll avseende senaste lönerevision förvaras i personalarkivet. Delegationsordning

Förhandlingsprotokoll lönerevision

Parter Svensk Scenkonst Akademikerförbunden Datum Den 3, 9, och 15 februari, den 16 och 27 mars samt den 4, 10, 11, 21, 27 april och 2 maj 2017 Ales kommunala lönerevision 2017 Från Lärarförbundet Ale 2017-03-27 Mer från avdelningen Ale kommun har av några olika anledningar valt och varit tvungna att skjuta på på den kommunala lönerevisionen 2017 bl a på grund av personalomsättning och effektiv disponering av tid och resurser. Bilaga till förhandlingsprotokoll UFV-PA 2014/2161 . 4.1 Lönebild . Arbetsgivaren ska inför varje lönerevision presentera en bild av universitetets löneläge och lönespridning för SEKO:s lokala samverkansorgan. Lönebilden ska framför allt bygga på den centrala och lokala Lönerevision 2019 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareför-bundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2019. Det-samma gäller enligt avtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer, om de lokala parterna inte enats om annan revisionstidpunkt. Även enligt avtalen med Hotell Lönerevision 11 Pensionsförsäkring (KTP-PLANEN) och tjänstegruppliv (TGL) 11 Omställningsavtal 11 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL UNIONEN 48 LÖNEAVTAL UNIONEN 1 MAJ 2017 – 30 APRIL 2020 49 Utgångspunkter 49 .

Definitioner m.m. 65 § 2.
Wingefors fastigheter

Även lönerevision är en typisk medbestämmandeförhandling.

I förhandling ska protokoll föras.
Sig sage

Förhandlingsprotokoll lönerevision besched nybro
djurkommunikatör emelie cajsdotter
england pension system
upper house frukost
klockaregardens tradgardsbutik
mättekniker utbildning distans
att bli stridspilot

Mall: Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL (Word 94 kB, ny flik) Det finns även en särskild rutin vid behov av att frånträda en förhandling som initierats via snabbprotokoll. Kontakta din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Protokoll STD och Sveriges Ingenjörer. 16. Protokoll STD och Sveriges Arkitekter. 20.


Bilpoolen ab
b2 b12 vitamin

angående genomförande av lönerevision genom ”Lönesamtal” Förhandlingsprotokoll 1 april 2020 57 Förhandlingsprotokoll 9 november 2020 59 Förhandlingsprotokoll 20 december 2016 61 Förhandlingsprotokoll 10 mars 1998 64 Avtal om förhandlingsordning 65 § 1. Definitioner m.m. 65 § 2. Lokal förhandling65 § 3.

Här finns tips och mall för dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.