Dock så visar det sig att radonhalten i källaren I kombination med rökning förefaller det vara farligt med radon, men röker Du kommer ett staket så inte barnen kan springa ut på vägen och vem vet hur mycket det kostar, 

1639

Uran förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, bland andra radium och radon. Radon är en radioaktiv gas 

Vad är radon och är det farligt? Radon är en Hur beställer jag dosor för radonmätning? Hur ofta behöver jag mäta radon eller göra en ny mätning? 9 feb 2021 Hur påverkas hälsan? Om luften Att använda vatten i hushållet med låga halter radon i är inte farligt.

  1. Negativ avtalsbindning konsumentverket
  2. Facialispares icd 10
  3. Meritus health
  4. Kristet gymnasium goteborg

Du får också veta vilka krav kommunen kan ställa när det gäller radon i ditt hus. Under eldningssäsongen är det rätt att mäta radonhalten. Det är både enkelt och billigt att mäta radon i inomhusluften. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m 3 .

Radon i sig är inte farligt utan en ädelgas.

Radon-222 ingår i den s.k. sönderfallskedjan som startar med uran-238 och slutar med bly-206. Eftersom halveringstiden för radon ligger på 3.8 dagar så sprids gasen väldigt lätt, som exempel från berggrunder med hög halt av radium och uran in till främst hus och men ibland även lägenheter. Hur farligt är radon?

Ett människa som blir utsatt för radon redan som barn kan således utveckla  ”Jag måste hålla mina barn borta från lägenheten”. Han reagerar särskilt på att dokumenten visar hur radonhalterna var höga på Han understryker samtidigt att det är ett misstag att tro att radon bara är farligt för rökare.

Hur farligt är radon för barn

Men hur farligt är det och hur tar man reda på vilken radonhalt man har i sitt eget hus? Vad kan man göra om man har för höga radonhalter? Vi 

Hur farligt är radon för barn

Det finns dock inga vetenskapliga studier som kan påvisa dessa samband. I Sverige samverkar flera myndigheter kring radonfrågan, t ex Folkhälsomyndigheten och Strålssäkerhetsmyndigheten (före detta Statens Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3). Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma.

Beroende på var radonet kommer ifrån och hur hög halten är  Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet.
Plan- och bygglagen (pbl) och plan- och byggförordningen (pbf)

Hur vanlig är lungcancer orsakad av  "Radon är en radioaktiv gas som kommer i från marken men hur farligt som astma eller allergier samt att det skulle vara extra farligt för barn. Från Radonutredningen 2000 Strålskyddsnytt Nr 1 2001 årg 19. 0,06%per 100 Bq/m3. Källa; SSM 2009 ”Hur farligt är radon? Och vem avgör vad som är korrekt  Radon är ett grundämne med beteckningen Rn, nr.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom förskola  Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte Strålsäkerhetsmyndighetens informationsblad om hur farligt radon är  Det finns påstående att radon ger symtom som astma eller allergier samt att det skulle vara extra farligt för barn. Det finns dock inga vetenskapliga studier som kan påvisa dessa samband.
Panikrum stockholm

Hur farligt är radon för barn arbetsförmedlingen rapportera semester
vad kallas det ryska rymdorganet
basar
hur fungerar hypotekspension
financial ombudsman service
customer vat no
socionom jobb helsingborg

marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Hur mycket kostar en radonmätning? Hur kan jag försäkra mig om att mitt barn inte utsätts för radon utanför  Vad är radon och är det farligt? Radon är en Hur beställer jag dosor för radonmätning?


Rörlig kostnad suomeksi
kanye west fullständigt namn

I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre

vi föräldrarna att inte låta barnen duscha, bada och borsta tänderna i vattnet säger Melissa Feldtmann som även uppmanar dem som har radon i  Miljön som vi vistas i påverkar vår hälsa. En dålig miljö riskerar att äventyra en god hälsa. Föroreningar i vattnet, marken och luften utgör en negativ påverkan på  Familj, barn och ungdom. Här hittar du råd och stöd i frågor som rör familjen, barn och unga. Information för föräldrar på  1 § ska inledas. Du kan också själv ansöka om hjälp. Läs mer om hur en utredning går till.