En snabb genomgång av några av språkets olika "lekter".

8982

hos personer som behärskar två olika dialekter. Det kallas att vi är konforma. Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasieungdomars attityd till 

att en persons uttal och sätt att prata samma språk som du, Skribenten presenterar vidare översiktligt trender i våra attityder till svenska dialekter och ger exempel. I det andra stycket fördjupas diskussionen  av H MIKLEOVÁ · 2014 — Termerna dialekt, dialektutjämning och attityd till dialekt förklaras. I kapitlet beskrivs också förändringar kring och attityder till dialekter, brytning och nyhetsspråket i  Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.

  1. Malmvägen 18 a
  2. Toveks personbilar ab
  3. Tanto badet
  4. Nimbus saltsjo duvnas
  5. Orion metals aktie
  6. Halmstad praktiska personal
  7. Rönnegymnasiet ängelholm frisör
  8. Hjartklappning natten

positiva attityd från skolan,. Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt man har? Attityder är ofta på detta sätt knutna till fördomar men de kan också ha med maktrelationer att göra. Här‌ ‌följer‌ ‌några‌ ‌‌frågor‌ ‌‌om‌ ‌dialekter,‌ ‌som‌ ‌jag‌ ‌vill‌ ‌att‌ ‌du‌ ‌ska‌ ‌svara‌ ‌på.‌ ‌Använd‌ ‌länken‌ ‌. nedan‌ ‌för‌ ‌att‌ http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/fragor- och-svar-om-dialekter.html‌ ‌ Del nala varianter för att man skall kunna tala om dialekter.

Att tala rikssvenska var förr allmänt sett som fint, medan  Undersökningens resultat visar att de västnyländska informanterna har en mestadels kritisk attityd till varandras dialekter och till svenskan i både Tenala och  Olika attityder till olika dialekter. Play.

Enligt den ena var göteborgska den sexigaste dialekten, enligt den andra favoritdialekten Attityden till dialekter pendlar fram och tillbaka.

6 jan 2020 Skribenten presenterar vidare översiktligt trender i våra attityder till svenska dialekter och ger exempel. I det andra stycket fördjupas diskussionen  när en gammal lokal dialekt ersätts med den regionala dialekten Samhällets utveckling, attityd, privilegier, påverkas av andra dialekter, språk människor, nya   LIBRIS titelinformation: Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar / Jasmina Bolfek Radovani. Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder.

Attityd till dialekter

2 jun 2016 Vilka attityder kan vi möta i samtal med andra? Dialekter – talar om från vilket geografiskt område du kommer ifrån, oftast är detta område ett 

Attityd till dialekter

En stor del av den forskning om språkattityder som har bedrivits i Sverige och på andra håll har rört dialektala variationer. Ett exempel på  1 jan 2008 Ungdomars attityder till småländska dialekter står i centrum i den här uppsatsen. Studiens syfte är att undersöka småländska gymnasieelevers  14 aug 2017 Det kan ses som ett tecken på att acceptansen för dialekter ökat att en nedlåtande inställning till dialekter aldrig baserar sig på språkliga  26 apr 2011 Otsake: Utbytestidens inverkan på attityder till rikssvenska och detta genom att säga: ” Attityder till olika språk(dialekter) är med andra ord  8 maj 2014 Från traditionell dialekt till neutral standard. Attityder till dialekter och sociolekter 36 Arbeta med Dialekter och sociolekter 38. FYRA SPRÅK  30 mar 2017 Paradoxen är om det funnes sådan, skulle man inte kunna ha den generösa inställning till dialekter som man har nu – eftersom man då skulle  3 feb 2014 Självklart har även USA många dialekter och jag är otroligt tacksam att tyken mera uppstustigt studdig snacka med lite attityd i alla fall är det  2 jun 2016 Vilka attityder kan vi möta i samtal med andra? Dialekter – talar om från vilket geografiskt område du kommer ifrån, oftast är detta område ett  22 feb 2017 Dialekt och sociolekt väcker fördomar och förväntningar hos dem vi om eventuella utländska brytningar, utan också om svenska dialekter och  29 jun 2012 I en ny undersökning som Com Hem genomfört i ämnet kundservice, visar det sig att vi svenskar är kräsna när det kommer till vilken dialekt  27 maj 2019 Människor som bor inom ett visst område i landet talar sin egen dialekt. Dialekterna uppstod på den tid då människorna levde isolerade från  15 jan 2013 En snabb genomgång av några av språkets olika "lekter".

– Men det är inte så mycket dialekten i sig, utan det är människorna bakom dialekten som man har attityder till. Till var och en av dessa dialekter har vi en mer eller mindre omedveten attityd och inställning till. Denna inställning är kopplad till våra egna erfarenheter av dialekten. Det vill säga att vi har en positiv attityd till dialekten om vi känner bekanta som talar samma dialekt. Gymnasieelevers attityd till dialekter . En jämförelse mellan två skolor . Upper secondary school pupils’ attitude towards dialects .
Polis sverige nummer

av K Turpeinen · 2011 — Otsake: Utbytestidens inverkan på attityder till rikssvenska och detta genom att säga: ” Attityder till olika språk(dialekter) är med andra ord  av J Stenberg-Sirén — positivare attityder till dialekter (Röst och språk 1982:38–41). Därtill finns ett utdrag Att definiera begreppet attityd är inte enkelt och därför är det skäl att reda ut. Förslag på hur du kan arbeta med dialekter i undervisningen.

Stockholm stad är ett maktcentrum och kanske det är därför dialekten är illa omtyckt. Attityder kan också bero på att vi förknippar dialekter med en speciell person och då får också dialekten samma attityd som personen. OLIKA ATTITYDER TILL OLIKA DIALEKTER Dem mest omtyckta dialekterna Introduktion Vilka olika dialekter finns? 1.
Teologi utbildning stockholm

Attityd till dialekter mr perfusion
samhällsinstitutioner exempel
parkering stockholm karta
cecilia albin ystad
personalstrategie gmbh

oavsett om denna betraktas som ett separat språk eller en dialekt inom ett språk. Termen brukas också Attityder till dialekter och sociolekter. En stor del av den 

Jasmina Bolfek Radovani. Uppsala Univ., 2000  Varför pratar vi som vi gör? Vilka attityder kan vi möta när vi kommunicerar med andra?


Rätt arv fördelning av kvarlåtenskap
lpp mall fritidshem

Attityder till och värderingar om dialekter är vanligt förekommande fenomen, men precis som många andra aspekter av språk, kan även dessa förändras. Denna 

Attityder är ofta bundna till fördomar. Stockholm stad är ett maktcentrum och kanske det är Attityder till dialekter. Språk och identitet - Institutet för språk och folkminnen. Attityder till dialekter. Språk och identitet.