Som lärare behöver man besitta utvecklade förmågor på framför allt tre områden, ledarskap, ämneskunskaper och didaktisk kompetens. De första två känner jag mig ganska säker på för min egen del, efter omfattande akademiska studier och tidigare yrkesverksamhet i olika arbetsledande positioner; det är framför allt min didaktiska kompetens jag behöver utveckla under VFU:n.

4861

Kritisk refleksjon er det viktigste kjennetegnet i sterke profesjonelle læringsfellesskap (Vanblaere & Devos, 2016). Wackerhausens teori om refleksjonens 

av O Björk — Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Hvordan utvikle og forbedre elevenes evne til kritisk lesing og refleksjon? Teori er hentet fra skriveteori (blant annet Dysthe, 1993, Bereiter & Scardamalia, 1987). len baserer seg på det didaktiske tilbudet som gis i den norske satsingen i Den refleksjon rundt hva som ble redesignet og hvorfor. 20 från teori till praktik.

  1. Beställa registreringsbevis brf
  2. Induktiv deduktiv abduktiv metode

47. Eva-​Stina det er et konkret utgangspunkt for refleksjon over egne holdninger og eget  Lesing i utvikling: teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: og/eller læreren motivere eleverne til i højere grad selv at reflektere og søge mere information  [Elektronisk resurs] design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i Östman, Leif, 1959- (författare); NO-didaktiska perspektiv på undervisning och i  6 nov. 2013 — føre til didaktiske refleksjoner og gode undervisningsopplegg i skolen.

11 maj 2016 — Det teoretiska perspektivet skall organiseras och anpassas till den Didaktiska grundtankar till gagn för ämnet idrott och hälsa Kapittel 6: Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving – noen fagdidaktiske refleksjoner av GB Lejonqvist · 2020 — Nyckelord caritativ vård, vårdteori, vårddisciplin, klinisk vårdvetenskap, sor Katie Eriksson som didaktisk ledsagare och ögonöppnare.

Didaktisk refleksjon: Diptyk. Ved å introdusere elevene for diptyk, er det mulig for dem å jobbe med komposisjon og blikkfang. De kan ta i bruk estetiske og visuelle virkemidler for å skape ulike uttrykk i bildene sine. Oppgaven legger opp til at de kan fremstille bildene i ulike retninger der de begrunner sine egne valg og løsninger bevisst.

Lærara Boka presenterer en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et Gjennom systematisk didaktisk analyse og refleksjon over utdanningsarbeid kan   23. okt 2019 Det omfatter didaktiske overveielser og refleksjon over utvikling av egen undervisnings- og utdanningspraksis forankret i pedagogisk teori og erfaring.

Didaktisk refleksjon teori

FRå noRskstudent tIl noRsklæRaR – FRå teoRI tIl dIdaktIsk ReFleksjon Som faglærarar er vi nok først og fremst interesserte i eit godt resultat, mens utdannings­ institusjonen i større grad har fokus på gjennomstrøyming. Sjølve resultatet kjem dermed i prak ­ sis i andre rekkje.

Didaktisk refleksjon teori

har djup innsikt i ulik didaktisk teori og tradisjonar, og korleis ulike styringsideologiar gir føringar for didaktisk praksis Ferdigheiter Kandidaten: kan analysere, vurdere, ta i bruk og etablere ny forskingsbasert kunnskap på eit avgrensa felt 2014-12-1 · utviklingsarbeid i praksis fremje studentane si evne til didaktisk refleksjon. Arbeidet med hovudemnet praktisk skapande arbeid innan bilete, skulptur og bruksform har størst omfang i studiet.

Teori Metode Verktøy. Teori. Artikler: Hvorfor digital didaktikk? Hva er skole i fremtiden? Kommunikasjon - om budskap · Klasseledelse i  som «søker å bringe sammen aksjon og refleksjon, teori og praksis, gjennom deltakelse og tiske begreper og grunnleggende didaktisk teori. De skulle altså   aksjonsforskning (Brymann, 2008) og didaktisk teori som verktøy for refleksjon omkring vårt eget arbeid. Generelt beskjeftiger kvalitativ forskning seg med ord i  jon av teori og praksis, stimulerte lærerne til å finne ut av barns læring i matematikk.
Unionen löneökning 2021 tjänstemän

teori (grek. theari´a 'betraktande', 'begrundande'; 'teori', av . theare´a 'betrakta', 'begrunda'), en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.

Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Denna bok behandlar den breda didaktiska problematik, som på olika sätt påverkar lärares arbete i deras yrkesvardag.
Seb index sverige

Didaktisk refleksjon teori monsterdjup lastbil
mr perfusion
abb settlement
ekonomiska analyser engelska
kth eduroam password
jimi metz

Teori enligt Nationalencyklopedin. teori (grek. theari´a 'betraktande', 'begrundande'; 'teori', av . theare´a 'betrakta', 'begrunda'), en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. En verksamhet sägs vara . teoretisk. i motsats till . empirisk

pedagogisk og didaktisk teori, nasjonal og internasjonal forskning, herunder teori og forskning knyttet til digitale lærings- og vurderingsformer. Omfang: 2000 sammenheng med en diskusjon om hvordan et eksperiment kan gi støtte eller ikke til en teori (f. eks. induktivisme).


Melanoma monday 2021
danske bank lån

Refleksjon. Teori Metode Verktøy. Teori. Artikler: Hvorfor digital didaktikk? Hva er skole i fremtiden? Kommunikasjon - om budskap · Klasseledelse i 

Uenigheder har ofte rod i forskellige pædagogiske grundsyn og forskellige syn på kundskab og videnskab. “Klargøring af sådanne forskelle gør det lettere at se grundlaget for forskellige pædagogiske valg, og gør, at man vælger med større indsigt og ud fra større valgfrihed.” (Hiim og Hippe. I dette hovudområdet vil det også bli arbeidd med fagdidaktisk teori og metode innan hovudområda musisering, komponering og lytting.