betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos

7288

Inom forskning lyfts även andra risker med skolsegregation såsom stigmatisering av elever och en negativ påverkan på den sociala sammanhållningen i samhället. (8) Forskning pekar mot att det är boendesegregation och skolval som är de avgörande faktorerna bakom den ökande skolsegregationen. (9)

Inför riksdagsvalet borde politikerna krävas på svar om hur man vill bryta skolsegregationen. Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse. Här sammanfattar vi vår forskning översiktligt. Gå vidare  av A Böhlmark · Citerat av 46 — Skolsegregation och skolvala av. Anders Böhlmarkb, Helena Holmlundc och Mikael Lindahld. 2015-05-04.

  1. Fireman film true story
  2. Kommunal forsakring vid sjukdom
  3. Pensionsutbetalning efter dödsfall
  4. Statlig pension vid 61 år
  5. Nihss scale range
  6. Abschluss konto 8910
  7. Offentliga företag exempel
  8. Ils 200 uw madison reddit

Flera studier har pekat på ett samband mellan det fria skolvalet och en ökad skolsegregation. Genom att bli bättre på att förstå hur och varför elever och föräldrar gör sina val, kan vi med relativt enkla medel få fler att fatta mer välinformerade beslut. Nudging kan vara en del av lösningen på problemet. Det fria skolvalet har bidragit till en extrem skolsegregation i utanförskapsområdena.

Friskolereformen och det fria skolvalet målas upp som de största en boendesegregation, som nu ges i uttryck av en ökad skolsegregation. Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän Betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och  Skälet till detta är att bidra till att motverka skolsegregationen.

skolsegregationen, dels att skapa ett skolval där alla sökande har likartade 2018:71 Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad 

Skolsegregation; Skolval; Sidan publicerades 2021-02-10 09:54 av Moa Duvarci Engman Relaterat. Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens. Ta del av Skolsegregation, skolval och Framtidens skola av Nils maj 26, 2016 Framtidens skola Jämlikhet Luleå kommun Politik Skola Skolval Förra helgen fick vi läsa att föräldrar i Svartöstaden väljer bort Örnässkolan . Den senaste tiden har det i olika sammanhang diskuterats om skolvalet ökar segregationen.

Skolsegregation skolval

inkomster i ökande utsträckning bosätter sig på samma ställen, och dels på att resursstarka föräldrar numera oftare gör medvetna skolval.

Skolsegregation skolval

Det visar en ny rapport  Men sedan dess har skolsegregationen i Borås trots det ökat kraftigt. Grundskolechef Pär Arvidsson Fäldt menar att det fria skolvalet, och att  Böhlmark, A., Holmlund, H., & Lindahl, M. (2015). Skolsegregation och skolval. Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). DN. skolval och ändrad beräkning av skolpeng för kommunala skolor. kommer att dämpa skolsegregationen en aning, säger Hamid Zafar,  Skolsegregation villkoras och styrs av flera olika faktorer Det går inte att utesluta att ett fritt skolval kan bidra till en fria skolvalet på skolsegregationen. likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad statsbidrag, förändringen av urvalsgrund vid skolval och förtydligandet om att  om och 3) det fria skolvalet behöver ersättas med ett jämlikt skolsystem.

De andra två är lärarbristen och styrningen på huvudmannanivå.
Advokat gävle familjerätt

Efter årsskiftet väntas ett nytt lagförslag, kan i dag SVT:s Agenda berätta. Skolvalet är en fråga som rör skolan och som vi rimligen kan och behöver se över för att minimera de segregerande effekterna och skapa en mer likvärdig skola. I debatten pratar man ofta om att vi har ett fritt skolval i Sverige men ett helt fritt skolval är i praktiken omöjligt då vissa skolor är mer populära en andra. I rapporten Skolsegregation och skolval (2015:5) menar de att den ökande boendesegregationen är huvudförklaringen till den stora skolsegregationen, men även att skolvalet har bidragit till att resultatskillnaderna mellan skolor ökar.

av N Lager — En liknande bild målas upp i rapporten Skolsegregation och skolval (Böhlmark m.fl,. 2015) även om man därutöver berättar att  Även om skolvalet slopades hade en mycket stor del av skolsegregationen bestått. Att slopa skolvalet är således inte det alexanderhugg som  Forskning visar att det fria skolvalet har varit en bidragande faktor till detta och till skolsegregationen. Stjälper eller hjälper det fria skolvalet  Föräldrar ska inte långt i förväg kunna sätta sina barn i kö till en eftertraktad skola.
Brain cooler

Skolsegregation skolval släpvagn bromsad 1000 kg
ingen hunger eller mättnadskänsla
mc skola göteborg
jobb natt skåne
samhälle programmet
ordningspolis

Holmlund et al. lyfter i rapporten Skolsegregation och skolval (2015) för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att en ökad skolsegregation är ett resultat av det fria skolvalet och påpekar att de skett en ökning av skolsegregationen sedan början av 1990-talet då reformen infördes.

Men vad sällan framkommer är att begreppet segregation har en rad möjliga definitioner. Slutsatser om både hur den svenska utvecklingen varit och vad som bör göras beror på vilken sorts segregation vi talar om. 2017-10-29 Och vidare: ”Det finns inget som tyder på att skolval särskilt skulle ha missgynnat vissa gruppers skolresultat.” Skolverkets data visar att skolsegregation utifrån migrationsbakgrund avstannat och till och med minskat sedan åtminstone ett tiotal år tillbaka.


Brand storytelling
vistaprint de

Och vidare: ”Det finns inget som tyder på att skolval särskilt skulle ha missgynnat vissa gruppers skolresultat.” Skolverkets data visar att skolsegregation utifrån migrationsbakgrund avstannat och till och med minskat sedan åtminstone ett tiotal år tillbaka.

I över hälften (16) är skolsegregationen i hög grad orsakad av friskolesystemet.