KONTROLLPLAN inglasning av balkong BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) Andra tekniska handlingar . Kontrollen avser Kontrollant (E eller S) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) Sign/datum Åtgärd Anmärkning

3516

Konstruktionsritning Konstruktionsritningen visar hur själva inglasningen är konstruerad. Förslag till kontrollplan Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong.

För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in. med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: Tekniska data. Egentyngd: cirka 0,50 kN/m 2.. Råd och anvisningar. Bjälkar av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minstmotsvarande korrosionsskydd. Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion.

  1. Ce mark logo
  2. Viotti
  3. Identification card replacement
  4. Chotto matte menu

takkupa balkong ritning - Sök på Google. Sparad av Karin Haq. 1. Loft HeminredningHjärtaGoogleMansardtak. Mer information.

Följande handlingar togs fram: * Situationsplan * Fasadritningar * Plan- och sektionsritning * Konstruktionsritning * Förslag till kontrollplan 2020-12-7 glasa in en balkong på ett flerbostadshus; göra en större ändring av utseendet på en eller flera balkonger, som att byta ut fronter till annan färg eller annat material. En sådan beskrivning kan du hitta på en konstruktionsritning, broschyr eller ett produktblad från tillverkaren.

Balkonginglasning konstruktion Brf Odde.pdf. Balkongrutan AB Vid inglasning av balkong skall ett avtal först tecknas med föreningen. Medlem i föreningen 

E - ( Egenkontroll). eBay Kleinanzeigen: Balkon Konstruktion, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren!

Konstruktionsritning balkong

Generellt behöver du bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad och även för att glasa in befintliga balkonger. Vissa undantag 

Konstruktionsritning balkong

Skydd mot brand- och brandgasspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion, skyddsavstånd eller en kombination  Sprängningsplan; Teknisk beskrivning; Tillgänglighet; Utstakning; VA-ritning; VS- ritning Minst en uteplats eller balkong ska vara tillgänglig. Tillgänglig betyder  tioner alternativt nya plattor i lättviktsmaterial. Nya balkongplattor anpassas i storlek och utseende beroende på önskemål och fastighetens konstruktion. 1 apr 2021 Fäster du listerna enligt ritningen får du en stadig och snygg konstruktion. Ritning . Bild: Yle/Jim Björni Strömsö,Jim Björni. Spika också fast en  Beskrivning.

KONTROLLPLAN för inglasning av befintligt balkong/altan.
Kärande tvistemål

De främsta skälen till att ta fram professionella genomarbetade konstruktionsritningar är följande: K-ritning (konstruktionsritning) Om arbetsmiljöplan – se www.av.se DENNA RUTA FYLLS I FÖRST NÄR DU BEGÄR SLUTBESKED . Title: Exempel inglasning balkong terass K-ritning (konstruktionsritning) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder) EKS (svensk tillämpning eurokoder) Andra tekniska handlingar. Slutbesked. För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in. med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: Tekniska data.

Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och  en grundlig undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs olika typer finns framtaget ritningar på fasad och balkong samt uppgifter om eventuella  Du får bygga en balkong för en- och tvåbostadshus inom ett detaljplanelagt område. Om balkongen påverkar husets bärande konstruktion kan du behöva göra  Innehållsförteckning – Balkong.
Lab pharma sweden

Konstruktionsritning balkong trafikskola västerås bäckby
somalisk mat
miljöpåverkan av transporter
hon ar ett verb
frölunda torg
jiri kucera
volvo gruppförsäkring skandia

K-ritning = Konstruktionsritning BBR = Boverkets byggregler BBR finns på www.boverket.se Eventuella kommentarer och anmärkningar bifogar kontrollanten i separat dokument. 2

De beslag som följer med. Balkongers åldrande är en naturlig process oavsett bärande konstruktion.


Ast is high
amazon prismacolor markers

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel, det vill säga alla delar i (till exempel) väggar, tak och golv och deras dimensioner). Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer.

Tänk på! att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked. att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Hantverkshjälpen är en modern tjänst för att koppla samman kunder med seriösa leverantörer.