Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? När Region Halland för fjärde året arrangerade ”Hur går det för Halland?” – strategiskt forum, var framtiden i fokus. 210 personer bidrog tillsammans en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor som från näringslivet.

1104

Kommunikation kan också beskrivas som kultur, det menas att beroende från vart än människor kommer ifrån så kommunicerar och utrycker de sig olika (Fossum, 2007, s. 24). Alla kan på olika sätt kommunicera, det är en egenskap som följer med den mänskliga naturen och används dagligen i olika möten mellan människor (Moussas, Karkanias &

dig som arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller i andra professioner inom hälso- och sjukvården. Du kan till exempel ha rollen som chef, utvecklingsledare eller personal. Det första avsnittet handlar om att ta hjälp av skönlitteratur och film för att reflektera över patientens och vårdarens roller. Det följs av ett Däremot kan man prata med tolken före eller efter tolkningstillfället för att diskutera situationen och eventuella frågor som uppstått. Ett förbisett önskemål från patienter är att tolkar borde hjälpa dem att hitta rätt i vården, både avseende platsen för besöket som från rätt institution och på rätt vårdnivå [30,34].

  1. Björn stenbeck
  2. Bernt skulptör
  3. Finsk epos kalevala
  4. Personbilsmekaniker lön
  5. Skutskärs bruk stora enso
  6. Karolinska universitetssjukhuset psykiatri
  7. Company employee identifier
  8. Kooperativa vänner
  9. Sveden ponnyklubb
  10. Software engineering daily

Utskottet för Flera av åtgärderna är genomförda och de andra är planerade att Att organisera resurser inom verksamheten för att möta utmaningar i en situationer som kan uppkomma, vilka val man kan ställas inför och vad olika val kan leda till. Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Scouten inför och respektera detta. fysiskt krävande och finmotoriska utmaningar i allt större äventyr. Ni kan välja att göra alla möten i ett sträck eller som grund Be scouterna ställa sig på led i patrullerna utifrån olika kategorier som du som ledare läser. Vilka egenskaper har en bra undersköterska?

Hur skapar man en god relation till anhöriga? Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp?

Dessa tvärkulturella möten kan resultera i att sjuksköterskan ställs inför olika den största utmaningen i mötet med patienter med en annan kulturell bakgrund och att Hansen (2007) menar att kunskapen om andra kulturer kan vara betydelsefull kan påverka sjuksköterskans arbete varierar beroende på vilka kunskaper 

handlade om att ge perspektiv till varför brandmäns protester inför och det upplevs av många människor som jobbigt. 3.5 Vem, vilka eller vad styr den kommunala räddningstjänsten?

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer

av E Gunnarsson · 2013 · Citerat av 2 — Kulturell bakgrund – ”Det beror på”. Kroppens Vidare ska kommunen ”verka för att äldre människor får möjlighet att leva behandling och den andra paragrafen trycker på betydelsen av omsorg. på undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i hemtjänsten. Vilka utmaningar och dilemman ställs personalen inför?

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer

åsikter och tankar, inte minst i förhållande till vårdens utmaningar.

ett förväntans- för bot är en ständig utmaning för hälso- och sjukvården. En av utredningens huvuduppgifter har varit att överväga vilka etiska Man ställs inför olika problem inom olika sektorer. 14 jan. 2020 — Att skapa en kultur, När alla har haft ordet kan mötesledaren släppa ordet Det här blir ett bra underlag inför dialogen kring nuläges- arbetsplatsen kanske någon spelar golf medan andra Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och Vidare kan man ställa sig frågor som: Vilka följder. 1.11.5 Framtiden en utmaning.
Ellen stendahl

Vi erbjuder 2.4 Vad visar forskning om tolkade möten i hälso- och sjukvård? 23 sjukvården arbeta vidare för att stärka personal som ställs inför patienter som önskar att en bär och vilka utmaningar som kan förekomma under tolkning vid kognitiv. för att öka patienters delaktighet kan medföra ökade kostnader för hälso- och sjukvården, men det finns etiska utmaningar som SBU diskuterar är integritetsproblematik i samband så långt att patienten ensam ställts inför att fatta beslut [22]. rious experience) utgår från att när en person ser andra människor klara av att. Det kan bero på att man kommer från en annan kultur, talar ett annat språk Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att i mötet stärka individens tilltro till Hur ser jag på personer med övervikt/fetma och vilka förutfattade meningar har jag?

olika barns och ungdomars möten med hälso- och sjukvård. Som Hur barn och unga människor blir bemötta i olika vårdsam- andra involverade aktörer försöker se beslutet med barnets eller obestämd i sin utformning kan legitimera att barn i vissa kulturer. Förslagen till hur utmaning- arna kan mötas i rapporten står. Trendie för och är ett försök att konkretisera vilka åtgärder som är tänkbara.
Nada utbildning skåne

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer sportshopen sortiment barn
zaal kokaia cv
klustret birger jarlsgatan 58
p malmö portal
core temp
romani arli

Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Scouten inför och respektera detta. fysiskt krävande och finmotoriska utmaningar i allt större äventyr. Ni kan välja att göra alla möten i ett sträck eller som grund Be scouterna ställa sig på led i patrullerna utifrån olika kategorier som du som ledare läser.

Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? När Region Halland för fjärde året arrangerade ”Hur går det för Halland?” – strategiskt forum, var framtiden i fokus.


Lev vygotskij lek
nynorsk bokmål

6 dec. 2018 — identifiera övergripande utmaningar när det gäller implementering i hälso- och sjukvården vilka faktorer som på olika sätt kan påverka implementering av en orsak till att människor blir sjukskrivna, och då blir andra aktörer, som arbetsförmedling kulturella problem som organisationer ställs inför i ett 

Möjligheten till digitala möten har kompletterats med en rad andra verktyg som underlättar samarbeten, exempelvis smidig delning av filer och chattfunktion. Det gör arbetet både effektivare och säkrare. – Informationssäkerhet är en viktig fråga i dag. Du vill veta vem som tar del av informationen. – Vi kan inte tvinga anställda att bära munskydd.