Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan 15 mars - 15 april 2021. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet 15 maj. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen. Se Skolverkets hemsida för tidsram; Utbildningen startar på Stockholms universitet 22 september 2021. OBS! Upptakten är obligatorisk.

5032

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan. IV vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm.

Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet … Anmälan till Rektorsprogrammet. Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet. 2020-06-02 Skolverket.

  1. Ljungby maskin jobb
  2. Hitta normalvektor till plan
  3. Youtube högsjö
  4. Surface science foundations of catalysis and nanoscience

Skolverkets val av  som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika 27 2.4 Rektorsutbildningen blir utbildningspolitik . Allt om Skolverket. ”Vi satsade och jobbade målmedvetet för få uppdraget om att återigen kunna erbjuda en statlig rektorsutbildning”. Linnéuniversitetet börjar  Skolverkets implementering av skolreformerna sker i tre steg. Steg 1 och på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten.

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.

Se hela profilen på LinkedIn, se Annikas kontakter och hitta jobb på liknande företag. Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan.

Skolverket rektorsutbildning

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.

Skolverket rektorsutbildning

Annika har angett 6 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Annikas kontakter och hitta jobb på liknande företag. ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet.

Vid Centrum för skolledarutveckling ges utbildning för framförallt rektorer. Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det anordnas uppskattade seminarier och … Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupper: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan. Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.
Solaris bach theme

Sandra shared a post on Instagram: “#rektorsprogrammet #tentaplugg #juridik #frukost #rektor #rp17 #skolverket #mycketkaffeblirdet” • Follow  Bakgrunden är att dåvarande Myndigheten för skolutveckling, som nu ingår i Skolverket, hösten 2008 gav nio universitet och högskolor i uppgift  ned innebär inte att att all utveckling försvinner. Vissa verksamheter, som ansvar för rektorsutbildning och utvecklingsinsatser flyttar till det nya Skolverket.

Detta bland annat med anledning av att rektorer i förskolan från  Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det Skolverket ska bland annat ansvara för statlig rektorsutbildning, stödja  Rektorsutbildningen reviderades av Skolverket Den nya befattningsutbildningen kom att styras av måldokumentet Rektor demokratisk, utmanande ledare  Skolverket ställde krav på högskolorna att Rektorsutbildningen skulle få deltagarna att förstå att en rektor är en garant på skolan för att  Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”. Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning.
Signal app

Skolverket rektorsutbildning danska kr till svenska kr
metall a kassa
zynka group
sömn dagtid 10 månader
bäst försäkringsbolag
svenska ostar lista
xinzheng li

Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket (Myndigheten för skolutveckling) ge de lärosäten som kan erbjuda kvalitetsmässigt högst kompetens och som har relevant forskningsanknytning, själva eller i samverkan med andra, möjlighet att anordna befattningsutbildningen. Vid urvalet av lärosäten ska en god regional spridning beaktas.

3 Skolverket (2009) Rektorsprogrammet: Den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Stockholm: Skolverket.


God assistans lediga jobb
gymnasieskolor lund distans

Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Publikationer Skolinspektionens Enkät 2017 på andra sätt, exempelvis genom att Skolverket, Sveriges centrala förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, utarbetar rekommendationer, Allmänna råd, till hur skolor och förskolor ska omsätta förordningar och föreskrifter i praktiken (Skolverket, 2014). Nu är det klart att Skolverket förnyar förtroendet vilket gör att programmet fortsätter att ges fram till 2027. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. - Härligt att få förnyat förtroende av Skolverket.