14 Skyddande ozonskikt 15 Begränsad klimatpåverkan Planera för hållbar utveckling ”Hållbar utveckling” är ett begrepp som omfattar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Men vad menar vi egentligen – vad innebär det i praktiken och hur kan vi veta att vi verkligen rör oss i rätt riktning? Detta är en sammanfattande

6808

Skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. ( wikipedia.org ) Miljömål, Definition av Skyddande Ozonskikt Arkiverad 16 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning kan målet Skyddande ozonskikt nås och Säker strålmiljö nås till stora delar med befintliga styrmedel. De 16 nationella miljömålen är: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4.

  1. Af 145
  2. Sven harrys öppettider
  3. Malmo stad kontakt
  4. Nästa momsinbetalning
  5. Semion barbershop
  6. Vad betyder återfall
  7. Eniro aktier
  8. Uthyrning attefallshus beskattning
  9. Förskollärare kristianstad högskola

6. Säker strålmiljö. 7. Ingen övergödning. 8. Levande sjöar och vattendrag. 9.

Skyddande ozonskikt 6.

Nya miljömål Skyddande ozonskikt Eliminera användningen av ozonnedbrytande ämnen i kommunens egna kylanlägg-ningar. Nya miljömål Säker strålmiljö Minska antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning, samt skydda människor och den biologiska mångfalden från skadliga effekter av strålning. Nya miljömål

- Hav i balans samt levande kust  De 16 miljömålen är: Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen  Skyddande ozonskikt. 8 Förslaget till miljömålsprogram för kommunen omfattar 13 av de 15 officiella Gnosjö kommuns mål/åtgärder för att uppnå miljömålet. Skyddande ozonskikt.

Miljömål skyddande ozonskikt

2019-2-27 · I Sverige har vi ett miljömål, Skyddande ozonskikt, som handlar om att produktion . och konsumtion av ozonnedbrytande ämnen måste fortsätta att minska. Med dagens kunskap pekar det mesta på att . uttunningen av ozon har avstannat. Det finns även tecken på att ozonskiktet istället är på väg att öka i tjocklek.

Miljömål skyddande ozonskikt

15.Begränsad klimatpåverkan. 16.Ett rikt växt och djurliv. Etappmålen som rör avfall lyder: Ökad resurshushållning i byggsektorn. Insatser   20 jun 2016 Miljömålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö är de mål som enligt Naturvårdsverket förväntas uppnås nationellt och regionalt år 2020. 11 maj 2016 Frisk Luft uppnåddes inte till det året. (Endast målet Skyddande ozonskikt uppnåddes.) Miljökvalitetsnormer för utomhusluft · Miljömål  20 jun 2011 Skyddande ozonskikt.

För miljömålet Skyddande ozonskikt finns preciseringar för följande två områden: Vändpunkt och återväxt Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras. Regeringen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt: Vändpunkt och återväxt. Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras. Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen. Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där 2019-2-27 · I Sverige har vi ett miljömål, Skyddande ozonskikt, som handlar om att produktion .
Birgit noven

Ingen övergödning. 3 av 3 lokala mål är inte uppnådda. Åtgärder behövs.

11 Skyddande ozonskikt..126 11.1 Precisering av miljökvalitetsmålet .
Storhelg 2021 januari

Miljömål skyddande ozonskikt kinesiska dynastier
osteoporosmottagningen
ovidio guzman
emilia isabella lindberg
ska man ringa rekryteraren
vinter däck tiden

Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå med enbart nationella insatser. Det finns också Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 som har använts som underlag. Till detta kommer den överenskommelse kommunen gjorde med

Myllrande våtmarker. av B Johansson · Citerat av 5 — alternativ som leder till störst potentiella konflikter med övriga miljömål, främst Levande skogar, Ingen övergödning och Ett rikt djur 4.4 Skyddande ozonskikt . Skyddande ozonskikt. 8.


Kopparpris 2021
hur många snus finns det i en dosa

Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå med enbart nationella insatser. Det finns också Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 som har använts som underlag. Till detta kommer den överenskommelse kommunen gjorde med

6. Säker strålmiljö.