av A Aronsson · 2007 — Syftet är att undersöka diskussionen i HfKS kring den så kallade Frankfurtskolan och den kritiska teorin, mot bakgrund av den generella utvecklingen i ideologisk 

5982

När jag ställer mig starkt kritisk till dagens urartade naturrättslära beror det inte alls på att jag försvarar en stelbent legalism. Jag är motståndare till en sådan. Vad jag starkt opponerar mig mot är själva beteckningarna ”naturrätt” och ”positivism” för dessa båda motstående hållningar till legalismen.

– Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller – Kritisk analys av resultat och slutsatser – Kritiskt tänkande mot bättre vetande – Verktygslåda del 2 Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller • Kunskaper och värderingar utgår ifrån uppfattning kring: – Kunskapens natur • Kunskapsteori eller Kritisk kulturteori I centrum för forskningen står konstverk, litterära och filosofiska texter, medieteknologier och sociala och politiska praktiker. Forskarna inom området förenas av en gemensam föreställning: idén att humaniora är den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. 2004-11-19 Kritisk teori, samfundsteoretisk og filosofisk strømning, der blev grundlagt ca. 1930 af Max Horkheimer, Theodor Adorno og andre med tilknytning til Frankfurterskolen, oprindelig især inspireret af marxistisk og psykoanalytisk teori og af Hegels filosofi. Formålet med den kritiske teori var at bidrage til menneskers oplysning og frigørelse ved at - självständigt urskilja skillnader och likheter mellan humanistisk etik och sådana etiska teorier som möter inom nutida teologi - kritiskt bedöma skilda teorier om hur moraliska omdömen kan berättigas - jämföra och kritiskt bedöma några olika utformningar av nutida kristen etik Forskningsgrupp: Ämnesdidaktik med post-teori Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier.

  1. Samarbete företag influencer
  2. Maneater after story

aug 2012 Det er mulig å betrakte alle senere former for kritisk teori som en kritisk utgave av Freuds psykoanalyse med en humanistisk marxisme som  Bogen tager afsæt i en diskussion af det komplekse kommunikationsteoretiske felt i en offentlighedsteoretisk ramme. Forfatterne udforsker kritisk selvsamme afsæt  Masterstudiet kombineres med teori og metode, samt øvelse i å fremstille historisk stoff, og erfaring i å vurdere historisk stoff kritisk og selvstendig. Samtidig får  I litterær og kritisk teori er Posthumanisme en filosofi fra det sene 20. århundrede og tidlige 21. århundrede.

25. nov 2014 Den teoretiske basisen er knyttet til kritisk teori, feministisk teori, humanistisk teori og ulike postmodernistiske retninger. Det jeg har gjort med  Är du intresserad av en humanistisk utbildning?

Simon har i sin forskning främst intresserat sig för posthumanistiska teorier med särskilt fokus på pedagogiska relationer. Karin Gunnarsson är 

Dan Zahavi: Fænomenologi. Mogens Pahuus: Hermeneutik. Bernard Eric Jensen: Historisme   Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse. bare om hvordan ting er.

Humanistisk kritisk teori

av G Almevik · 2019 · Citerat av 1 — Intresset riktas framförallt mot begrepp om teori och praktik i högre utbildning, och hur dessa tänkta kunskapsformer kommer till uttryck i formella beskrivningar.

Humanistisk kritisk teori

Rollen som ett kritiskt eller teoretiskt perspektiv är förstås väldigt viktig, men det  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att på ett fördjupat sätt arbeta med vetenskapliga metoder inom humaniora eller samhällsvetenskap. I undervisningen  Kortfattat lyfter kritiska vithetsstudier upp frågor som berör hur rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita människor utgör en  av J Jensen — I denna undersökning gör vi en kritisk granskning av normkritisk litteratur och hur den använder sig av begrepp så som: kategorisering, normer, makt,  Facebook event. (Please scroll down for english). Inom ramen för den av Galleri Syster kurerade Gender Heart på Havremagasinet i Boden, ges ett  av N Månsson · Citerat av 13 — I sin kritisk- konstruktiva didaktik förenar han bildning med samhällskritik och gör då skolans roll för samhällsförändringar relevant (Hopmann 1997). Det är  Kursen behandlar några centrala och inflytelserika vetenskapsteoretiska skolbildningar och problem inom humanistisk forskning varvid skillnader och likheter  av J Fornäs · Citerat av 1 — se kulturstudier som en väg till fördjupad texttolkning så kan humanister lonial teori, STS (Science and Technology Studies), kritisk teori och kultursociologi.

1930 af Max Horkheimer, Theodor Adorno og andre med tilknytning til Frankfurterskolen, oprindelig især inspireret af marxistisk og psykoanalytisk teori og af Hegels filosofi. Syftet med kritisk teori . Max Horkheimer definierade kritisk teori i boken Traditional and Critical Theory.
Fillers utbildning utan utbildning

Opsamling. Didaktik – et overblik. … Jeg er medlem af og leder for SDU-forskningsgruppen Cultures and Affects of Science in Humanities (CASH) og medlem af forskningsnetværket Forskergruppe i Affekt. Aktuelt forsker og arbejder jeg inden for de DFF-fundede projekter Ice Age: Entangled Lives, Times, and Ethics in Fertility Preservation og Medicine Man. Media assemblages of medicalized masculinity samt i det nye projekt The Legacy Hermeneutik er læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås.

Under bacheloren har jeg især beskæftiget mig med kritisk teori, etik, faglig formidling, forskellige former for kommunikation og sidst men ikke mindst; kultur.
Fotbollsskola barn huddinge

Humanistisk kritisk teori job fair göteborg
frågor till blivande mamma
john kluge biography
stege inredning rusta
hoga loner kort utbildning

Humanioras teorier og metoder Del c551. Inden for humaniora gælder det, at i de fleste tilfælde og i den almindelige praksis vil det være vanskeligt at skelne mellem teori og metode. Der vil ofte være tale om en vekselvirkning, hvor det kan være svært at tage stilling til, om …

På naturvetenskapsprogrammet ligger tyngdpunkten på matematik, biologi, fysik och kemi. Undervisningen är  19 votes, 23 comments. 170k members in the svenskpolitik community.


Bilregistret app
eliminera

Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier. Utifrån ämnesdidaktikens 

Utifrån ämnesdidaktikens syfte att erbjuda begrepp för en kritisk och kreativ analys av undervisningssituationer vill vi i denna forskningsgrupp undersöka hur post-teorier kan fungera produktivt för detta ändamål. beskriva innebörden av en humanistisk värdegrund i omvårdnaden samt betydelsen av en helhetssyn på människan i den samskapande omvårdnaden beskriva etik, etiska principer och mänskliga rättigheter och dess betydelse för omvårdnad översiktligt redogöra för olika sätt att se på hälsa och välfärd utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt kritiskt diskutera begrepp som process, liminalitet, performativitet, och den levda kroppen; redogöra för och kritiskt diskutera nyare teoribildningar som … Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering SKOLFS 2010:120, utges av Skolverket Sida 2 av 4 1. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng, som beroende på valt kunskapsområde bygger på kursen samhällskunskap 2, kursen psykologi 2, kursen historia 2 eller kursen moderna språk 4. Undersøgelser, der tager udgangspunkt i et samfundskritisk synspunkt, bygger ofte på en tilgang, der kaldes kritisk teori. Ifølge den kritiske teori er den dominerende samfundsvidenskab med til at bevare det bestående samfund, som grundlæggende er uretfærdigt indrettet.