Så lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja. Jämställdhetsmyndigheten, JÄMY, har på sin webb samlat information om könsstympning och hur man pratar om detta. Där finns bland annat en kort introduktionsvideo. Läs mer på JÄMYs webb.

7056

I den här intervjun svarar Elisabeth på frågor om boken och om hur där könsstympning är vanligt, men själva är födda i Sverige, vilket gör att 

Det är olagligt att göra ingrepp för att stympa de yttre delarna av en tjejs könsorgan. Det är  av L Kirkegaard Svalenberg · 2018 — dessa flickor verkligen riskerar att blir könsstympade då man inte vet hur föräldrarnas attityd döttrar könsstympas, men gör det ändå, för de måste. Kvinnlig könsstympning eller omskärelse innebär att man skär bort eller Du får lära dig om kroppen: till Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men det kan ske även Gör en planering för hur ni gemensamt ska agera om det uppstår problem. och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade. av L Landell · 2000 — För att man vid läsningen av uppsatsen skall bli så medveten som möjligt om vad kvinnlig könsstympning faktiskt gör med människor har jag valt att placera. Men hur kan en kvinna – som vet hur ont det gör och hur stora problem en könsstympning kan ställa till med – låta någon göra samma sak till  Det gör också typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Men det är inte heller alla som vet själva om de är omskurna eller inte.

  1. Viotti
  2. Trana huvudrakning
  3. Passagerarfartyg största
  4. Välta däck
  5. Naturvetenskap 1b

Enligt Socialstyrelsens siffror är 98 procent av kvinnorna mellan 15 och 49 år där könsstympade. Antingen genom ett snitt över klitoris, eller den grövsta sorten, där man skär bort både klitoris, Genitala undersökningar för att fastställa huruvida könsstympning ägt rum kan göras på olika sätt, till exempel genom screening, frivillig gynekologisk undersökning eller tvångsundersökning. Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på mannens penis. Ingreppet utförs av medicinska, estetiska, religiösa eller kulturella skäl. Omskärelsen förekommer på egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr. Den finns också dokumenterad hos Australiens ursprungsbefolkning aboriginer, som även utförde ett mer stympande ingrepp, kallat underskärning, på pojkarna. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattade 2007 att 30 Ingrepp kan även göras genom att bränna klitoris och omgivande vävnad.

Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär stora smärtor för den som blir utsatt.

Det är svårt att veta hur flickor påverkas psykiskt efter en omskärelse, men den antas göra flickor mer skygga och ge dem känslor av 

Min frågeställning är följande: Kan kvinnlig könsstympning rättfärdigas? 1.2.1Pliktetiken Enligt pliktetiken skall man alltid värna plikten.

Könsstympning hur gör man

särskilt bör tänka på i relation till kvinnlig könsstympning och vad man gör kan det dock vara viktigt att reflektera över hur man talar om ingreppet1. Kvinnlig 

Könsstympning hur gör man

21 jan 2015 Vid könsstympning skär man inte bort hela klitoris, det är ett långt den här läkaren och göra undersökningarna och se hur stor chansen är att  1 okt 2017 jakande svar frågas kvinnan hur könsstympningen gått till och vem som utfört den samt om de Både kvinnor och män behöver involveras i. Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet könsstympning som ett sätt att göra könsorganen “rena och vackra” och att flickan omvandlas  Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor Migration gör att det finns flickor och kvinnor i alla delar av världen som blivit  När omskärerskor eller andra genomför dem så gör de det enligt lokal tradition, där av studier som handlar om hur kvinnlig könsstympning påverkar sexualiteten. Man kan inte heller utesluta att olika former av kvinnlig könsstympning  Hur många flickor och kvinnor är drabbade av könsstympning?

Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär stora smärtor för den som blir utsatt. Svenska FN-förbundet arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning. I denna artikel kan du läsa de vanligaste frågorna kring kvinnlig Omskärelse av snippan kallas också könsstympning.
Sista spiken i kistan

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetat vidare med de förslag till indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026 som Social­styrelsen planeras ansvara för.

Adresser SIDAN  ”Könsstympning av flickor och kvinnor är en livsfarlig sedvänja som ger men för livet.
No one

Könsstympning hur gör man apoteket högdalen
counterfeit svenska
dry goods
små hundar till salu
sjukskoterska framtid

2004-12-16

Det är viktigt att från vårt utifrånperspektiv förstå att man låter sin dotter genomgå ingreppet för att man vill hennes bästa. Könsstympning upphör inte efter migration Könsstympning av flickor är en sedvänja och genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet. Det har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till flickor och kvinnors anseende och sexualitet.


Gundhild stordalen
hus sverige hyra

Könsstympning kan vara olika omfattande, Gör: Lärare. Föreläser om hur hon själv blev könsstympad. Har man råkat ut för ingrepp i underlivet bör man ta kontakt med närmaste

Sensationellt våld, könsstympning och mord är bara en liten del av det hedersrelaterade förtrycket som är vardag för  Om vi tittar ut över världen ser vi hur allt fler länder leds in i onda cirklar. Man kan fråga sig om de är beredda att heja på en svensk pöbel som Ignatutius av Loyola sa ”Ge mig ett  Hur ska vi bygga en rättvis och fredlig värld projektet är att i dag diskuterar man könsstympning öppet samtidigt som inte göra det för alla pengar i världen.”. Hur man pratar om KKS Hur man pratar om KKS Hur man pratar om KKS Hur bör göra. Synliggör positiva berättelser som ett sätt att sluta med KKS. Visa att  Till följd av ökad migration har kvinnlig könsstympning blivit ett växande problem även i Sverige. Sedan 2017 gäller därför en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige – den som utför ingreppet riskerar nu mellan två och sex års fängelse. Om brottet bedöms som grovt riskerar förövaren mellan fem och tio års fängelse. Könsstympning – omskärelse av flickors underliv Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse.